تولّد پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

تولّد: پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

گام سوم بورس به سوی رونق

نماگر بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران طی معاملات روز گذشته بیشترین رشد از 30 اردیبهشت را تجربه کرد و با زیاد کردن 392 واحدی وارد کانال 79 هزار شد. ارزش م..

ادامه مطلب

کدام قشر از جامعه زیاد جهت خرید مسکن مسئله دارند؟

دنیا اقتصاد در گفت وگو با یک کارشناس مسکن نوشت:جوانان نمی توانند منزل هایی با قیمت های اوج خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین اوج هست، قیمت مسک..

ادامه مطلب

بزرگ ترین حوادث معدن در دنیا و کشور عزیزمان ایران کدام است؟

حادثه روز گذشته در معدن زمستان یورت بزرگ ترین فاجعه ای است که تاکنون در معدنی در کشور عزیزمان ایران اتفاق می افتد؛ اتفاق ای که تاکنون ۲۱ نفر در آن جان با..

ادامه مطلب

گذر ۱۰۰۰ تریلیونی از پنج مدیر کل و سه دولت

کمی برگشت به گذشته بازار پول از این حکایت دارد که از اویل دهه ۱۳۸۰ تاکنون و دوران حضور پنج مدیر کل در برج لاجوردی میرداماد، بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان..

ادامه مطلب