تولّد پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

تولّد: پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

سومین متهم اتفاق ایرانشهر دستگیر شد

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: سومین متهم اتفاق تجاوز در شهرستان ایرانشهر دقایقی پیش دستگیر شد. سومین متهم اتفاق ایرانشهر دستگ..

ادامه مطلب

وجود چهار بیمار مشکوک مبتلا به تب کنگو در شیراز

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اکنون چهار بیمار مشکوک به تب کریمه کنگو در شیراز خوابیدن هستند. وجود چهار بیمار مشکوک مبتلا به تب کنگو د..

ادامه مطلب