تولّد پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

تولّد: پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید آقای جادوگر!

چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید. چه خوب موقع دوباره یادمان افتاد که فوتبال مان فقط یک جادوگر دارد. درست در همین روزهایی که عقاید خرافی مان چشم ها را بسته، گوش

چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید آقای جادوگر!

چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید آقای جادوگر!

عبارات مهم : زندگی

دوباره ۱۷ آبان شد تا یادمان بماند فوتبال مان فقط یک جادوگر دارد.

چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید. چه خوب موقع دوباره یادمان افتاد که فوتبال مان فقط یک جادوگر دارد. درست در همین روزهایی که عقاید خرافی مان چشم ها را بسته، گوش ها را کر کرده و مغزها را شست وشو داده. با همدیگر بر سر طلسم دروازه و شکستن آن بحث می کنیم. غافل از اینکه تو تنها جادوگر این مستطیل سبز بودی. هنگامی که بودی چمن ها سبزتر بودند. تازه نبودند، چون چوب جادویت بد بلایی سر عمر زندگی ارزش می آورد. آن یک پادوپاهای دیوانه کننده، آن سر توپ های بی نظیر، چمنی را سالم نمی گذاشت، ولی فقط قدم هایت کافی بودند جهت سبزتر ماندن چمن ها. چون تو از آن هایی بودی که زمانی زندگی مان به اندازه محکمی بند کفشت بند بود.

چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید آقای جادوگر!

این روزها مناسب ترین وقت جهت دوباره فکر کردن به تو بود. بله؛ ما به جادو اعتقاد داریم. ولی جادوی ما زنده بود، نفس می کشید، می دوید و خودش روی خط دروازه قادر بود طلسم هر گلری را بشکند. از آن دست جادوگرهایی که اگر برابرشان سد می شدی، صد و ده بودند. از آنهایی که در مسیر حرکت، دسته دسته حاسد دورش جمع شدند، ولی تو حاصد ماندی. تو یک سرکش واقعی بودی که یاغی گری در تمام وجودش رخنه کرده بود.

عاری از همه چیز باید به هرچیز دیگری نه و به تماشای جادوهایت یک آری محکم می گفتیم. روزها به دریبل هایت فکر می کردیم و شب ها با تصور اینکه از پیراهن تیم موردعلاقه مان مثل پسرانت محافظت می کنی، با دلی قرص به خواب می رفتیم. هر لحظه پشت سرت یک دنیا حرف بوده و هست. این روزها که بیش از پیش تاب سکوت کردن نداری، دوباره تصویر آن جادوگر یاغی جهت مان تداعی شده است هست. جادوگری که یک دنیا تحسین و در برابر یک عالم حرف پشت سرش است.

چه خوب موقع دوباره تولدت فرا رسید. چه خوب موقع دوباره یادمان افتاد که فوتبال مان فقط یک جادوگر دارد. درست در همین روزهایی که عقاید خرافی مان چشم ها را بسته، گوش

اما جزء جدایی ناپذیر این تناوب همیشگی، علی کریمی، بودن هست. پسری با صورت سرد که حالا تبدیل شده است به مردی ۳۹ ساله با چشمانی معمولا از حدقه بیرون زده، صدایی عمدتا بلند، پوستی همراه با چندینه لکه که دیدنش دل همه را به لرزه در می آورد و البته زبانی مانند هر لحظه تند. نه؛ فوتبال جهت تو کافی نبود. که اگر بود امروز روی نیمکتی که باید روی آن می نشستی، جادویت را دوباره به چشم می دیدیم. فوتبال جهت تو کافی نیست. چون تو از آنهایی هستی که نصرشان با هیچ نثری توصیف نمی شود.

تولدت مبارک آقای کریمی. شمایی که کمی دور شده است ای از آن چیزی که ما به عنوان یک اسطوره هر لحظه کاریزماتیک انتظار داشتیم. شمایی که هر بار لحظه ای فراموش کردی علی کریمی هستی، راه نفس ما بسته شد. شمایی که پر از فواید عجیب شخصیتی هستی. شمایی که ثانیه به ثانیه حرف زدن راجع به ات فکر کردن می خواهد. با این وجود ۳۹ سال گذشته و هنوز کسی نتوانسته خاری در پایت فرو کند. چون بند کفش هایت خیلی محکم هست. انقدر محکم که زمانی زندگی ما به بندش بند بود.

اخبار ورزشی – خبرانلاین / احسان خراسانی

واژه های کلیدی: زندگی | جادوگر | فوتبال | جادوگری | علی کریمی | تولدت مبارک | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs