تولّد پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

تولّد: پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی پیش بینی اختلاف زن و شوهرها با فناوریهای پوشیدنی

محققان در پی ساخت فناوری هستند که می تواند بروز اختلاف میان زوجین را آینده نگری کند.

پیش بینی اختلاف زن و شوهرها با فناوریهای پوشیدنی

پیش بینی اختلاف زن و شوهرها با فناوریهای پوشیدنی

عبارات مهم : ماشین

محققان در پی ساخت فناوری هستند که می تواند بروز اختلاف میان زوجین را آینده نگری کند.

به گزارش مهر به نقل از تک کرانچ، چند گروه از محققان در USC در پروژه ای جهت ردیابی نشانه های اختلاف میان زوجین همکاری می کنند. نشانه از این پروژه شناسایی ریشه اختلافات و کمک به برطرف آن است.

پیش بینی اختلاف زن و شوهرها با فناوریهای پوشیدنی

در همین راستا زوجین شرکت کننده در این مطالعه مجهز به حسگرهای پوشیدنی و تلفن های هوشمندی شدند که اطلاعات را ثبت می کند.

این حسگرهای پوشیدنی دمای بدن، فعالیت قلب و عرق را رصد می کنند. در کنار آن فایل های صوتی ضبط شده است را ارزیابی می کنند.

محققان در پی ساخت فناوری هستند که می تواند بروز اختلاف میان زوجین را آینده نگری کند.

از سوی دیگر یک ماشین یادگیری نیز ساخته شده است که می تواند رویدادهای منجر به اختلاف را با دقت ۸۶ درصد ثبت کند.

گام بعدی در این پروژه استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری جهت ایجاد نوعی مدل هست. این مدل می تواند اختلافات زوجین را ۵ دقیقه قبل از وقوع آینده نگری کند.

با توجه به میزان پیچیدگی فناوری های پوشیدنی این نرم افزار را می توان در دستگاه های تجاری متفاوت به کار برد.

پیش بینی اختلاف زن و شوهرها با فناوریهای پوشیدنی

واژه های کلیدی: ماشین | پروژه | اختلاف | یادگیری | اختلافات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs