تولّد پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

تولّد: پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کدام قشر از جامعه زیاد جهت خرید مسکن مسئله دارند؟

دنیا اقتصاد در گفت وگو با یک کارشناس مسکن نوشت:جوانان نمی توانند منزل هایی با قیمت های اوج خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین اوج هست، قیمت مسکن کم کردن ن

کدام قشر از جامعه زیاد جهت خرید مسکن مسئله دارند؟

کدام قشر از جامعه زیاد جهت خرید مسکن مسئله دارند؟

عبارات مهم : بازار

دنیا اقتصاد در گفت وگو با یک کارشناس مسکن نوشت:جوانان نمی توانند منزل هایی با قیمت های اوج خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین اوج هست، قیمت مسکن کم کردن نمی یابد.

کدام قشر از جامعه زیاد جهت خرید مسکن مسئله دارند؟

محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن، راجع به مصوبه اخذ مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن گفت: تصویب چنین مصوباتی در زمانی که انتخابات به آخر رسیده است و زمزمه هایی از خروج مسکن از رکود به گوش می رسد، مورد نیاز هست، آیا که دولت باید درآمدهای خود را به حدنصاب برساند، بنابراین باید مالیات سود ناشی از مسکن اخذ شود.

وی افزود: طبیعی است که این مصوبه از سوی افرادی که منتظر بودند مسکن همانند سیستم های گذشته از رکود خارج شود، با آن مخالفت می کنند ولی آنچه مهم هست، مکانیزم محاسبه و تعیین سود است که البته راحت نیست، به همین علت پرسشها عدیده ای جهت فروشنده ها و خروج از بحران مسکن به همراه دارد.

دنیا اقتصاد در گفت وگو با یک کارشناس مسکن نوشت:جوانان نمی توانند منزل هایی با قیمت های اوج خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین اوج هست، قیمت مسکن کم کردن ن

وی در این باره توضیح داد: حال اینکه مالیات را چگونه محاسبه کنند و مبنا را ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگذارند، احتمالا مشکلاتی را به وجود آورد مگر اینکه مگر اینکه براق گفته شود که منظور از قیمت تمام شده است چه است و سود چگونه محاسبه می شود، در غیر این صورت با توجه به رکودی که در این بخش وجود دارد، پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت.

عدالتخواه در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه منجر به شدت یافتن رکود در این بخش می شود یا نه؟ اظهار کرد: رکود مسکن واقعیتی است که کسانی که در بخش مسکن کار می کنند باید بدانند دیگر مثل گذشته نمی توانند بدون حساب و کتاب به ساخت و ساز ادامه دهند، چراکه از یک سو، مهاجرت ها به سمت شهرهای بزرگ و به خاص پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن پیدا کرده است یعنی دیگر جمعیتی در روستاها و شهرهای کوچک نمانده که بخواهند مهاجرت کنند و البته آلودگی این شهرها، گرانی و… مزید برعلت شده است هست. بنابراین کسانی که دربخش مسکن کار می کنند باید به این پرسشها توجه بکنند.

وی با بیان اینکه زمانی که نیازی کم کردن پیدا می کند، تولید که مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: ما باید زمانی تولید کنیم که مصرف کننده اش هم موجود باشد. مردها حساب و کتاب می کنند و می گویند افراد بی منزل زیاد هست، بعد ما باید تولید کنیم. درست است که افراد بی منزل زیاد است ولی اینها توان خرید ندارند. شما حساب کنید با توجه به بیکاری که وجود دارد، جوانان نمی توانند منزل هایی با قیمت های اوج خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین اوج هست، قیمت مسکن کم کردن نمی یابد.

کدام قشر از جامعه زیاد جهت خرید مسکن مسئله دارند؟

این کارشناس بازار مسکن با تشریح تاثیر این مصوبه بر قیمت مسکن اذعان داشت: از یک سو، زمانی که فروشنده می بیند یک درصدی بر هزینه های ساخت و ساز اضافه شده است است و مبلغی به عنوان مالیات می پردازد، آن را به قیمت تمام شده است اضافه می کند ولی به اعتقاد من از سوی دیگر، چون متقاضی مسکن کم کردن پیدا کرده است نمی تواند مستقیما به صورت زیاد کردن قیمت ناگهانی تاثیر بگذارد. با این حال، یک دلسردی جهت سازندگان ایجاد می کند که کم کم از این بازار خارج شوند و مشخص هم نیست که پرسشها این قشری که سالیان سال در این بخش کار می کردند، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

وی خاطرنشان کرد: حال اگر این جریان قرار است اصلاح شود، باید حساب شده است پیش رفت و به طور دقیق مشخص شود با چه مکانیزمی می خواهند سود این را مشخص کنند، نه اینکه جو روانی ایجاد کنیم. شاید هم در نهایت سر جمع کمتر از گذشته شود. اگر کسی سودی از بخش مسکن برده باشد باید مالیات بپردازد. الان که بعضی مدعی هستند سودی نبردند، بعد مالیاتی هم نخواهند داد. بعد روزنامه ها و دیگران نباید جو را شدت یافتن کنند، یعنی باید ببیند سود واقعی چقدر هست، بر اساس سود واقعی یک درصدی را جهت منزل های ارزان و لوکس تعیین کنند.

دنیا اقتصاد در گفت وگو با یک کارشناس مسکن نوشت:جوانان نمی توانند منزل هایی با قیمت های اوج خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین اوج هست، قیمت مسکن کم کردن ن

واژه های کلیدی: بازار | مالیات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs